Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

BROKER

Sprawdź czym możemy
Cię zaskoczyć !

ZABEZPIECZAMY

Firmy

Firmy

Instytucje

Instytucje

Klientów Indywidualnych

Klientów Indywidualnych


ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
MAMY DLA PAŃSTWA „USZYTE NA MIARĘ” PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE, KTÓRE SPROSTAJĄ WASZYM NAWET NAJBARDZIEJ WYGUROWANYM WYMAGANIOM. NASZE DOŚWIADCZENIE ZARÓWNO W OBSŁÓDZE JAK I LIKWIDACJI SZKÓD GWARANTUJE OBSŁÓGĘ NASZYCH KLIENTÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE


MIASTA / GMINYWIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE POZWALA NAM NA PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ MIAST I GMIN
W PEŁNYM ZAKRESIE ICH POTRZEB UBEZPIECZENIOWYCH

OFERUJEMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ NA WSZYSTKICH ETAPACH"

1. BADANIE POTRZEB KLIENTA

2. TWORZENIE SPECYFIKACJI I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3. OBSŁUGĘ PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

4. PORÓWNANIE OFERT

5. OBSŁUGĘ LIKWIDACJI SZKÓD

6. MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI I DORADZTWA BROKERA
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ


SZKOŁY
PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA INDYWIDUALNE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE ZAWIERAJĄCE:

1. OC DYREKTORA

2. OC NAUCZYCIELA

3. OC PLACÓWKI

4. OC IMPREZ MASOWYCH

5. NNW UCZNIÓW

6. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SZKOŁY OD WSZYSTKICH RYZYK


OFERUJEMY PAŃSTWU PEŁNĄ OBSŁUGĘ BROKERSKĄ ZAWIERAJĄCĄ PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, PORÓWNANIE OFERT ORAZ OBSŁUGĘ LIKWIDACJI SZKÓD NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ


FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI
Z RACJI WYKONYWANEGO ZAWODU POSIADAMY DLA PAŃSTWA UNIKATOWE PRODUKTY TAKIE JAK:


1. OC FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

2. UBEZPIECZENIE L4-

3. DODATKOWE ZNIŻKI W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŻYCIOWYCH

4. OBSŁUGA SZKÓD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ
ZABEZPIECZYMY I NASZE AUTO DOM ŻYCIE


NASZA FIRMA JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH FIRM BROKERSKICH DAJE MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TAKŻE KLIENTOM INDYWIDUALNYM, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ UBEZPIECZENIOWĄ

ZABEZPIECZYMY I NASZE AUTO DOM ŻYCIE


NASZ FIRMA JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH FIRM BROKERSKICH DAJE MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TAKŻE KLIENTOM INDYWIDUALNYM, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ UBEZPIECZENIOWĄ

ZABEZPIECZYMY I NASZE AUTO DOM ŻYCIE


NASZ FIRMA JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH FIRM BROKERSKICH DAJE MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TAKŻE KLIENTOM INDYWIDUALNYM, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ UBEZPIECZENIOWĄ

Tłumaczenia
Recykling pojazdów
Ubezpieczenia Komisowe (30 dni)
Agencja Celna
Tablice Tranztowe
Rejestracja Pojazdów
Gwarancja na Auto
Urząd Skarbowy
Radca Prawny
Broker Ubezpieczeniowy
Truck Asistance
OC
Ubezpieczenie należności handlowych
Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie należności handlowych
Flota
Odpowiedzialność cywilna oc
Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy

TŁUMACZENIA


 


 • Wykonujemy wszelkie typy tłumaczeń: przysięgłe (uwierzytelnione), specjalistyczne, zwykłe i ustne we wszystkich językach.
 • Tłumaczymy dokumenty ze wszystkich dziedzin (technika, prawo, ekonomia, marketing itd.) oraz wszelkiego rodzaju (teksty biznesowe, reklamowe, strony internetowe, korespondencję ogólną itp.).
 • Dokumenty do tłumaczenia mogą państwo dostarczyć osobiście do biura, pocztą, emailem (skan) lub faksem.
   
WYCENA, WYDRUK, NAGRANIE NA PŁYTĘ CD BĄDŹ WYSŁANIE POCZTĄ
ELEKTRONICZNĄ LUB FAKSEM - NIEODPŁATNIE

RODZAJE TŁUMACZEŃ

Tłumaczenia przysięgłe są to tłumaczenia uwierzytelnione pieczęciami oraz podpisem
tłumacza przysięgłego.
1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego
tekstu ze spacjami, wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005
r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005,
poz. 131)

Tłumaczenia zwykłe:
Inne dokumenty nie wymagające uwierzytelnienia. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia
zwykłego to 1600 znaków ze spacjami.
Tłumaczenie zwykłe to np. korespondencja, strony internetowe i inne teksty
niespecjalistyczne.

Tłumaczenia specjalistyczne:
Wszelkie dokumenty zawierające słownictwo techniczne, medyczne, prawnicze itp.
Cena tłumaczenia specjalistycznego - do indywidualnej wyceny.

Tłumaczenia ustne:
Różnego rodzaju spotkania, wizyty, szkolenia wymagające przekładu na żywo - do
indywidualnej wyceny.

Do pobrania:

-    umowa niemiecko-polska 

RECYKLING POJAZDÓW


O firmie

     Firma ECO-cars oferuje wprowadzającym, już od 2008r, podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów co umożliwi wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów na rok 2016. ECO-cars posiada wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu sieci zbierania pojazdów a także w przygotowywaniu rocznych sprawozdań dla GIOŚ. W chwili obecnej obsługujemy ponad 1000 komisów samochodowych w kraju.

     Gwarantowana sieć zbierania pojazdów ECO- cars możliwa jest tylko dzięki temu, że zrzeszone podmioty na terenie całego kraju zajmujące się zbieraniem i demontażem pojazdów współpracują ze sobą na zasadzie PARTNERSTWA, a dzięki kooperacji z ostatecznymi recyklerami nasze partnerskie stacje demontażu pojazdów nie będą miały problemów z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów a także z osiąganiem ustawowo wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (tj. 95% i 85%)


ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ:
UBEZPIECZENIA KOMISOWE (30 dni)


ZABIERZ ZE SOBĄ LUB AKTYWUJ W RAZIE POTRZEBYDo pobrania:Umowa na obsługę Ubezpieczeń krótkoterminowych ‐30dni
AGENCJA CELNA

Pomagamy w przygotowaniu i opłaceniu akcyzy za samochody sprowadzane z za granicy. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo w łatwy i szybki sposób dokonać wszelkich formalności - bez zbędnego i czasochłonnego chodzenia po urzędach.


Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) samochody osobowe, zaliczane do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą nadal objęte akcyzą. 
Od 1 maja 2004 r. akcyzie podlegają samochody osobowe nowe, jak i używane niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Podatnikami akcyzy zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy są podmioty dokonujące
nabycia wewnątrzwspólnotowego, tj. przemieszczenia samochodu z terytorium państw członkowskich na terytorium kraju.

Podstawą opodatkowania, przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), jest kwota jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za samochód.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jako właściciel, nie później
jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Podatnik dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest
zobowiązany po dokonaniu jego przywozu na terytorium kraju wypełnić następujące
procedury, związane z zapłatą należnej akcyzy:

- Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
indywidualnie, tj. na własne potrzeby lub na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej jest zobowiązany po dokonaniu przywozu tego samochodu na terytorium
kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie
5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz zapłacić akcyzę nie później niż
do chwili rejestracji samochodu w kraju. Podmiot ten otrzyma wydany przez właściwego
naczelnika urzędu celnego dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.
Dokument ten będzie wymagany przy dokonaniu rejestracji samochodu zgodnie 
przepisami o ruchu drogowym.

- Podmiot prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami będzie zobowiązany
zapłacić podatek akcyzowy od transakcji sprzedaży samochodów w kraju. Podmiot ten na
mocy art.82 ust. 1 ustawy ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż
i wykazać w tej fakturze kwotę akcyzy.
Import samochodu osobowego

Opodatkowaniu akcyzą podlega import samochodu osobowego, tj. jego przywóz 
terytorium państwa spoza Unii Europejskiej na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy 
imporcie powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Podstawą opodatkowania akcyzą dla samochodu osobowego przy jego imporcie jest
wartość celna samochodu powiększona o należne cło. Podatnik dokonujący importu
samochodu jest zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu
celnym z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy.

Podatnik dokonujący importu samochodu jest zobowiązany do zapłaty akcyzy w terminie
i na warunkach określonych w przepisach prawa celnego dla należności celnych.
Stawki akcyzy

Stawki podatku akcyzowego na samochody uzależnione są od pojemności silnika oraz
wieku pojazdu. Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w sprawie obniżek
stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych, na samochody osobowe o pojemności silnika
powyżej 2.000 cm3 stawka akcyzy wynosić będzie 13,6 %, na samochody pozostałe - 3,1%.

Progresja stawek będzie następowała dla samochodów starszych niż 2-letnie, co oznacza,
iż im starszy samochód, tym wyższa stawka akcyzy. Jednak stawka ta nie może
przekroczyć stawki akcyzy określonej w art. 75 ust. 1 ww. ustawy wynoszącej 65%.
Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych /mienie przesiedleńcze/

Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego, zwalnia się od akcyzy przywóz przez osobę fizyczna, przybywającą na
terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu, samochodów
osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie spełnione zostały
następujące warunki:
- samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej,
- samochód ten służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu
w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą
miejsca pobytu - spełnienie tego warunku powinno być potwierdzone stosownymi
dowodami, które należy przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego,
- samochód nie zostanie odsprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 
12 
miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 25 ust. 2 ww. ustawy samochód osobowy może
zostać zwolniony od podatku akcyzowego, jeśli uzyskał zwolnienie od należności celnych
przywozowych na podstawie przepisów prawa celnego.

Zobacz średnie kursy walutTABLICE TRANZYTOWE
Zdobyte doświadczenie podczas wieloletniej działalności, a także wykwalifikowany i odpowiedzialny personel daje pewność, że każdy klient otrzyma profesjonalną i rzetelną obsługę. W ciągu ostatnich lat firma zdobyła zaufanie i cieszy się dobrą opinią wśród klientów. Od początku stawiamy na jeden cel – zadowolenie klienta. Jeśli szukają Państwo doświadczonej i zaufanej firmy, zachęcamy do współpracy.
REJESTRACJA POJAZDÓW

Oferujemy Państwu pomoc w rejestracji pojazdu w Urzędzie Miejskim i Starostwie powiatowym w Radomiu i nie tylko.

Do pobraniaUmowa kupna sprzedaży samochodu
 
GWARANCJE NA AUTOProgram Autoprotect Warranty
Gwarancje ma samochody używane

Nawet najbardziej nowoczesne samochody nie są niezawodne, choć ich producenci  stosują coraz bardziej zaawansowane technologie i materiały. To powoduje, że ceny części zamiennych są coraz wyższe, a tym samym koszty napraw samochodów rosną, będąc dotkliwie odczuwalne przez użytkowników. Kupując samochód używany trudno ocenić jego stan techniczny, stąd niepewność i ryzyko związane z jego prawidłowym i bezawaryjnym funkcjonowaniem w okresie eksploatacji. O ile awaria oświetlenia to małe wydatki o tyle awaria silnika lub skrzyni biegów z reguły wiąże się ze znacznymi kosztami.  


Aby chronić użytkowników w sytuacji wystąpienia awarii mechanicznej pojazdu, która ze względu na wiek samochodu nie może już być usunięta w ramach gwarancji producenta, stworzony został Program Autoprotect Warranty. 


 Właśnie w przypadku awarii pojazdu - w ramach Programu Autoprotect Warranty - pokrywane są koszty jego naprawy, obejmujące zarówno koszt części zamiennych jak też robocizny. Dzięki przygotowanemu przez nas ubezpieczeniu, możesz poczuć się tak samo jak posiadacz samochodu objętego gwarancją producenta. 


 Dodatkowo każdy użytkownik pojazdu objętego Programem Autoprotect Warranty, otrzymuje pomoc assistance, gwarantującą bezpłatną naprawę na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego realizowaną przez światowego lidera usług assistance - Mondial Assistance. 


 

Cechy programu:

Oferta dotyczy samochodów do 12 roku eksploatacji i z przebiegiem nie większym niż 200 000 km (wskazanie drogomierza).
Dostępne zakresy ochrony: 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy.
Ochroną objęte są szkody zaistniałe na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz EFTA.
Całodobowa pomoc Assistance przez 365 dni w roku udzielana na terytorium Unii Europejskiej oraz EFTA.
Ochrona udzielana od pierwszej godziny.
Brak limitu kilometrów.
Ubezpieczenie pokrywa koszt robocizny oraz oryginalnych części zamiennych.
Ubezpieczenie może zostać przeniesione na nowego nabywcę pojazdu

 

 
URZĄD SKARBOWY


img


Kto i kiedy składa informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu VAT-23

Do składania informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu zobowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 15 - a więc osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą oraz podmioty niebędące wyżej wymienionymi podatnikami, które zarejestrowane są jako podatnicy VAT UE, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu bądź innego środka transportu. Jeśli przedmiotem nabycia jest nowy środek transportu, nabywcami mogą być również inne podmioty, niezaliczające się do żadnej z powyższych grup.

Informację VAT-23, podobnie jak i większość deklaracji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu - a więc w przypadku nabycia środka transportu miejsce, w którym pojazd znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu.

Należy pamiętać, że omawianą deklarację nabywca powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku, czyli z chwilą odebrania środka transportu (ale nie później niż z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta). Podatnicy są też zobowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku z tytułu nabycia środka transportu, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium RP lub jeżeli nie podlega rejestracji,  jest używany na terytorium kraju.

Do pobrania:

RADCA PRAWNY

Usługa dostępna wyłącznie dla klientów Hurtowni Ubezpieczeń po skontaktowaniu się z opiekunem.

INDYWIDUALNA OCENA
RYZYKA


WARUNKI SZYTE
"NA MIARĘ"

PROFESJONALNA
OBSŁUGA SLOT

27 FIRM
UBEZPIECZENIOWYCHOBSŁUGA SZKODOWA KLIENTA:

 • analiza szkodowości
 • współpraca z biegłymi sądowymi
 • pomoc prawna
 • pełna obsługa szkód krajowych i zagranicznych
 • obsługa tłumaczy przysięgłych
 • oraz wiele innych
TRUCK ASISTANCE
www.polskafloat.pl
OC PRZEWOŹNIKA
SPEDYTORA, CARGO ORAZ KABOTAŻOC FIRM TRANSPORTOWYCH
OC ZA POWIERZONE MIENIE


Zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji). Daje możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów. Proste i czytelne procedury umożliwiają szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • umożliwiamy ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i eksportowych lub tylko wybranych przez Państwa kontrahentów
 • przeprowadzamy rzetelną ocenę wiarygodności handlowej każdego kontrahenta
 • proponujemy najniższą na rynku składkę ubezpieczeniową
 • składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniamy kontrahentów i windykujemy ubezpieczone należności
 • wypłacamy odszkodowanie w przypadku nieotrzymania płatności za towary lub usługi
 • wypłata odszkodowania nie powoduje zwiększenia składki
 • wypłacamy każdą, nawet najmniejszą kwotę odszkodowania

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE


ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ SZEROKIEJ OFERTY GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH
ORAZ PAKIETÓW ZAWIERAJĄCYCH WSZYSTKIE POTRZEBNE TYPY


 • gwarancja wadialnych
 • gwarancja należytego wykonania kontraktów
 • gwarancja usunięcia wad i usterek
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja zapłatyDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ
UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH
Zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji). Daje możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów. Proste i czytelne procedury umożliwiają szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zalety ubezpieczenia
 • umożliwiamy ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i eksportowych lub tylko wybranych przez Państwa     kontrahentów
 • przeprowadzamy rzetelną ocenę wiarygodności handlowej każdego kontrahenta
 • proponujemy najniższą na rynku składkę ubezpieczeniową
 • składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniamy kontrahentów i windykujemy ubezpieczone należności
 • wypłacamy odszkodowanie w przypadku nieotrzymania płatności za towary lub usługi
 • wypłata odszkodowania nie powoduje zwiększenia składki
 • wypłacamy każdą, nawet najmniejszą kwotę odszkodowania

 • Do pobrania  List Brokerski
   
  FLOTA  Zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji). Daje możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów. Proste i czytelne procedury umożliwiają szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia.
   
  • umożliwiamy ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i eksportowych lub tylko wybranych przez Państwa kontrahentów.
  • przeprowadzamy rzetelną ocenę wiarygodności handlowej każdego kontrahenta
  • proponujemy najniższą na rynku składkę ubezpieczeniową
  • składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniamy kontrahentów i windykujemy ubezpieczone należności
  • wypłacamy odszkodowanie w przypadku nieotrzymania płatności za towary lub usługi
  • wypłata odszkodowania nie powoduje zwiększenia składki
  • wypłacamy każdą, nawet najmniejszą kwotę odszkodowania

  Do pobrania  List brokerski
   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA OC


   

  – ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości – jeśli nasze biuro mieści się w wynajmowanych lub dzierżawionych pomieszczeniach
  – ubezpieczenie OC najemcy ruchomości – jeśli w prowadzonej działalności używany najmowanych, pożyczonych lub dzierżawionych maszyn i urządzeń
  – ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy – chroni przed finansowymi skutkami wypadków przy pracy
  – ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych – jeśli w działalności występują załadunek lub rozładunek z obcych środków transportu
  – ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym – szczególnie jeśli w działalności używamy substancji niebezpiecznych dla środowiska
  – ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego – jeśli w swojej działalności korzystamy z usług podwykonawców
  – ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi – szczególnie potrzebne firmom usługowym zajmującym się naprawą, konserwacją, czyszczeniem, obróbką mienia klientów
  – ubezpieczenie OC za mienie w pieczy – dla działalności polegającej na magazynowaniu, przechowywaniu mienia
  – ubezpieczenie OC wzajemnej – odpowiedzialność za szkody będące następstwem roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy (np. wspólne ubezpieczenie firm powiązanych kapitałowo, spółki córki)
  – ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców – dla firm budowlanych, instalacyjnych, remontowych
  – ubezpieczenie OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach
  – ubezpieczenie OC za produkt – dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców produktów
  – ubezpieczenie OC za produkt (klauzula połączenia/pomieszania) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z rzeczami Poszkodowanego
  – ubezpieczenie OC za produkt (klauzula usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamontowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad
  – ubezpieczenie OC produkt (klauzula maszynowa) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, naprawionych lub konserwowanych (serwisowanych) przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego
  – ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe – odpowiedzialność za szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie
  – ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Polski – dla firm prowadzących działalność także poza granicami Polski, eksportujących produkty

  UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY
  • prace budowlano‐montażowe,
  • sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy,
  • maszyny budowlane, z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych,
  • inne niż wyżej wymienione mienie określone w umowie ubezpieczenia.
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z realizacją przez Ubezpieczonego prac budowlano‐montażowych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU oraz z posiadanym i wykorzystywanym przy realizacji tych prac mieniem.
  Sprawdź czym możemy
  Cię zaskoczyć!
  Ikony 3D

  Współpraca

  Wyślij zapytanie

  KONTAKT
  Mapa
  CENTRALA
  Hurtownia Ubezpieczeń
  ul. 25 Czerwca 11
  26-600 Radom
  biuro@hurtubezpieczen.pl

  Sekretariat
  48 362 14 15
  Fax: 48 362 14 15

  Dział ubezpieczeń:
  Tomasz Wiktorzak
  Specjalista ds. ubezpieczeń
  t.wiktorzak@hurtubezpieczen.pl

  Agencja celna:
  Tomasz Wiktorzak
  t.wiktorzak@hurtubezpieczen.pl
  KONTAKT Z PROFESJONALISTĄ
  Jedlińsk 26-660, Warszawska 10, tel. 721 300 003
  Przytyk 26-650, Warszawska 12, tel. 668 679 793
  Radom 26-600, Warszawska 172, tel. 665 195 065
  Starachowice 27-200, Piłsudskiego 64, tel. 665 275 400
  Grójec 05-600, Piłsudskiego 51, tel. 603 770 161
  Gdynia 81-391, Świętojańska 33-35/18, tel. 665 10 50 06
  Świecie 86-100, Bydgoska 1, tel. 504 953 898
  Bydgoszcz 85-796, Daleka 9, tel. 500 599 467
  Radom 26-600, Grenadierów 7/9. tel. 504 116 719
  FORMULARZ KONTAKTOWY
  JEŚLI MACIE PAŃSTWO JAKIEŚ PYTANIA PROSIMY O OFERTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ:
  WYŚLIJ
  MOGĄ BYĆ PEWNI ŻE W JAK NAJSZYBSZYM CZASIE KTÓRYŚ
  Z NASZYCH KONSULTANTÓW SIĘ Z PAŃSTWEM SKONTAKTUJE.


  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY